Aktüel Duyuru

Parlamentodan Notlar bülteni ve güncel Etkinlik Takvimi

  HAMBURG PARLAMENTOSUNDAN
NOTLAR

NOTIZEN AUS DER
HAMBURGISCHEN BÜRGERSCHAFT
vom 24.08.2022

 
 

Ödeme açığı nedeniyle hanelere enerji ikmalleri kesilmeyecek

Parlamento oturumunun Aktüalite Saatinde son ayların en çok gündemde olan, Rusya’nın Ukray-na’ya düzenlediği saldırı savaşından kaynaklanan, enerji güvenliği konusu tartışıldı. SPD milletve-killeri Hamburgluların maddi yükünü hafifletmek için federal alanda ve senato tarafından yürütülen yoğun çabaları memnunlukla karşıladıklarını söyle-diler. Mevcut durumda artan enerji giderleri yü-zünden maddi sıkıntı içine düşen ve enerji fatu-ralarını ödeyemeyecek durumda olan insanlar için acil yardım fonu oluşturulacağını kaydettiler. Hamburg’da hiç kimsenin desteksiz bırakılmaya-cağına dikkat çekildi. Bu amaçla kısa vadede oluş-turulacak acil yardım fonundan, enerji giderlerini karşılayamayacak ölçüde müşkül durumda olanlara destekte bulunulacağı ifade edildi. Aynı zamanda ödeme gecikmesi ve borcu nedeniyle, hanelerin elek-trik ve gaz gibi enerji maddesi ikmalinin kesilme-yeceğine ve aynı nedenden kiracılara çıkış verilme-sine de müsaade edilmeyeceği açıklandı.

 

Keine Energiesperren aufgrund von Zahlungs-rückständen

Im Rahmen der Aktuellen Stunde debattierte die Bürgerschaft über Energiesicherheit und Gas-knappheit in Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Die SPD-Fraktion begrüßte die Kraftanstrengungen des Bundes und Senats zur Entlastung der Bürger:innen. Sie sprachen sich in der aktuellen Lage für die Einrichtung eines Härtefallfonds aus, der Menschen unter-stützen soll, die aufgrund gestiegener Energie-preise in eine finanzielle Notlage geraten sind und ihre Energiekosten nicht begleichen können. Niemand in Hamburg soll ohne Entlastung oder Unterstützung bleiben. So soll kurzfristig ein Härtefallfonds geschaffen werden. Dieser soll Menschen in Notlagen unterstützen, die ihre Energiekosten nicht tragen können. Gleichzeitig ist vorgesehen, dass es zu keinen Energiesperren aufgrund von Zahlungsrückständen kommt und auch keine Mietverträge deswegen gekündigt werden.

________________________________________
Tüketici fiyatlarına endeksli kiralara sınırlama talebi

Artışta olan enflasyon, fiyat artışına endeksli olan kiraların doğrudan artmasına neden olabiliyor. Çün-kü bu kiralar Almanya genelindeki tüketici fiyatları dalgalanmasına endeksli olarak, yani hanelerin ya-şamlarını idame giderlerinin artışına paralel, yükse-liyor. Aşırı kira artışını engellemek için hükümet koalisyonu ortakları parlamentoya sundukları öner-geyle, senatodan federal alanda fiyat artışına en-deksli kira artışlarını düzenleyen yasanın revize edil-mesi yönünde girişimde bulunmasını talep ettiler. Önerge, diğer kira sözleşmelerinde olduğu gibi fiyat artışına endeksli kiralarda da üst sınır uygulamasının incelenmesini öngörüyor. Kira Artışı Sınırlama Yö-nergesi kira artışlarının üç yıl içinde yüzde 15 oranını geçmemesini şart koşuyor.

Reform der Indexmieten: Grenzenlose Miet-steigerungen darf es nicht geben

Die aktuell steigende Inflation kann mittelbar zu einer Erhöhung von Indexmieten führen. Denn diese Mieten richten sich nach dem Verbraucher-preisindex, also den Lebenshaltungskosten aller Privathaushalte in Deutschland. Um extremen Mieterhöhungen vorzubeugen, ersuchten die Re-gierungsfraktionen den Senat, sich auf Bundes-ebene für eine Änderung der gesetzlichen Grund-lagen bei Indexmieten einzusetzen. Der Antrag sieht vor, zu prüfen, ob auch im Fall von Index-mieten, wie bei regulären Mieten, eine Kap-pungsgrenze eingeführt werden kann. Die Kap-pungsgrenzenverordnung legt fest, dass Mieten innerhalb von drei Jahren nicht mehr als 15 Prozent erhöht werden dürfen.

________________________________________

 

 

 

Eyalet yasalarındaki “ırk“ kelimesinin kaldırılması için senato yasa tasarı hazırladı

Eyalet yasalarının dışlanmaya karşı bazı maddele-rinde “ırk“ veya “ırkı nedeniyle dışlanma“ şeklinde tanımlamalar bulunuyor. Bu tanımlamalar sorunlu, zira farklı insan ırkları yoktur. Bu nedenle yasalar-daki bu kelimeler yerine, insanlar arasında ırk farkı olduğunu öne süren tezlere karşı mesafe oluşturmak için, bundan böyle “ırkçı“ kelimesi kullanılacak. Eyalet Parlamentosu Kasım 2020’de bir önergeyle senatodan, bu yönde yasa tasarısı hazırlanmasını talep etmişti.

 

 

 

Senat legt Gesetzentwurf vor: Begriff „Rasse“ soll im Landesrecht ersetzt werden

Das Landesrecht verbietet an mehreren Stellen die Benachteiligung aufgrund der „Rasse“ oder die „rassische Verfolgung“. Die Formulierungen sind aber problematisch. Unterschiedliche Men-schenrassen gibt es nicht. Die Begriffe sollen nun durch das Wort „rassistisch“ ersetzt werden – als Distanzierung von Theorien, die die Existenz ver-schiedener menschlicher Rassen behaupten. Die Bürgerschaft hatte den Senat im November 2020 aufgefordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen.

________________________________________

 

Muayenehanelerin kapatılması önlenmeli

Hükümet partileri ortak bir önergeyle, çeşitli neden-lerden dolayı kapatılmak istenen yerleşik doktor muayenehanelerinin geçici olarak Hamburg Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği (KVH) tarafından işle-tilebilmesi için, parlamentoya önerge sundular. Önerge hekimlerin geçici olarak KVH’nin sözleş-meli hekimi statüsünde muayenehanede çalışmabil-melerini ve ileriki bir tarihte muayenehaneyi üstlene-bilmelerini öngörüyor. Önergede özellikle genç he-kimlerin kendi muayenehaneleri açmalarının veya boşalan muayehaneleri üstlenmelerinin ağır yük teş-kil ettiğine dikkat çekildi. Boşalan muayehanelerin üstlenilememesinin, hekim oranı düşük olan ilçeler-de yaşayan insanları zor durumda bıraktığı belirtildi. Koalisyon, önerge ile yeni yerleşim yerlerinde mua-yenehanelerin açılmasını desteklemek istiyor.

Schließungen von Praxen verhindern

In einem gemeinsamen Antrag setzen sich die Regierungsfraktionen dafür ein, dass die Kassen-ärztliche Vereinigung Hamburg (KVH) Praxen für eine Übergangsphase übernehmen kann, um sie vor der Schließung zu retten. Ärztlichem Fach-personal ist es demnach möglich, zunächst ange-stellt zu arbeiten und sich an einem späteren Zeitpunkt für die Übernahme der Praxis zu ent-scheiden. Gerade in jüngeren Jahren kann die Gründung oder Übernahme einer Arztpraxis eine Belastung bedeuten. Werden Praxisstandorte auf-gegeben, sind vor allem Menschen in unter-versorgten Stadtteilen die Leidtragenden. Mit dem Antrag will Rot-Grün auch die Neugründung von Praxen beispielsweise in Neubaugebieten unterstützen.

_________________________________________

 

NOT:
Bir dahaki parlamento oturumu

7 Eylül 2022, saat 13:30’da.

Öneri ve eleştirileriniz için iletişim
E-posta: guengoer.yilmaz@hamburg.de

P.S.
Die n
ächste Bürgerschaftssitzung ist:

am 7. September 2022, um 13:30 Uhr.

Anregungen und Kritik gerne an

E-Mail: guengoer.yilmaz@hamburg.de

****************************

AĞUSTOS | AUGUST 2022
Fr 26.08.

20:00 Uhr

Musik + Satire: “Taksim Maksim“ mit Muhsin Omurca,
Soner Koçyiğit, Mustafa Yalçın.
Veranstalter: Interkulturelle Denkfabrik
Eintritt frei. Info: www.hamburgersommer.de
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
Sa 27.08.

20:00 Uhr

Konzert: Murat İnce & Nalband (Anadolu-Rock)
Veranstalter: Interkulturelle Denkfabrik
Eintritt frei. Info: www.hamburgersommer.de
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
So 28.08.

14:00-16:00r

Kültürlerarası Aile Birliğinin Aşure Günü
Aschure-Fest des Interkulturellen Familienverbunds e.V.
Eintritt frei

 

Interkultureller
Familienverbund
Luruper Hauptstr. 155, Hamburg
So 28.08.

18:30 Uhr

Lesung: Wilfried Eggers liest aus seinem Roman „Das Armenische
Tor“. Veranstalter: Interkulturelle Denkfabrik
Eintritt frei. Info: www.hamburgersommer.de
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
EYLÜL| SEPTEMBER 2022
Fr 02.09.

18:30 Uhr

Lesung: Regula Venske (PEN Deutschland Vorsitzende 2017-2021)
liest aus ihre Hamburg-Krimitrilogie.
Veranstalter: Interkulturelle Denkfabrik
Eintritt frei. Info: www.hamburgersommer.de
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
Fr 02.09.

20:00 Uhr

Konzert: Shereena & Ivan Timoshenko (Soul/Jazz)
Veranstalter: Interkulturelle Denkfabrik
Eintritt frei. Info: www.hamburgersommer.de
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
Sa 03.09.

15:00 Uhr

Sergi ve yaz şenlği: Bergedorflu sanatçı Anne-Elisabeth Seevers’in hat
ve kaligrafi sergisinin Josef Çetin’in müziği eşliğinde açılışı.
Ausstellungseröffnung und Sommerfest im Atelier Jan de Weryha. Bergedorfer Künstlerin Anne-Elisabeth Seevers stellt ihre türkisch/orientalischen Minitiaturen, Illuminationen und Kalligraphien aus. Für Musik sorgt Josef Çetin.

Eintritt frei. Info: www.de-weryha-art.de

Atelier Jan de Weryha

Reinbekker Redder 81

21031 Hamburg

Sa 03.09.

18:30 Uhr

Lesung: Sinan Öztürk liest aus seinem Buch „Deutschland und seine
Menschen“. Veranstalter: Interkulturelle Denkfabrik
Eintritt frei. Info: www.hamburgersommer.de
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
Sa 03.09.

18:30 Uhr

HADD’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması.
Konuşmacılar: M. Serdar Temur, Mehtap Kaplan-Gökçe, Murat
Comart, Şuayip Karakuş, Ufuk Güngör. Müzik: Mete Tiril (piyano), Dr. Ayşe Glass (Umay Gençlik Korosu).
Feier zum 100. Jahrestag des Sieges in den Befreiungskriegen (30.08.2022). (Veranstalter: Verein zur Förderung des Gedankenguts von Atatürk.)
HADD

Hospitalstr. 111

22767 Hamburg

Sa 03.09.

20:00 Uhr

Konzert: Stella & Stella mit ihrem Ensemble MediTerra
Veranstalter: Interkulturelle Denkfabrik
Eintritt frei. Info: www.hamburgersommer.de
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
Fr 09.09.

18:30 Uhr

Edebiyat: Şair Ahmet Telli ile okuma ve söyleşi.
Düzenleyen: Interkulturelle Denkfabrik
Lesung mit dem bekannten Dichter Ahmet Telli.
Eintritt frei. Info:
www.hamburgersommer.de
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
Fr 09.09.

20:00 Uhr

Konzert: Josef Çetin & Band (Musik aus verschiedenen Regionen der
Türkei). Veranstalter: Interkulturelle Denkfabrik
Eintritt frei. Info: www.hamburgersommer.de
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
Sa 10.09.

18:30 Uhr

Edebiyat: Yazar Ahmet Ümit ile okuma ve söyleşi.
Lesung mit dem Bestseller Krimiautor Ahmet Ümit.
Eintritt frei. Info:
www.hamburgersommer.de
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
Sa 10.09.

20:00 Uhr

Konzert: Der kurdische Volksänger Ali Baran mit seinen
Lieblingsliedern. Veranstalter: Interkulturelle Denkfabrik
 Eintritt frei. Info: www.hamburgersommer.de
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
So 11.09.

18:30 Uhr

Edebiyat: Can Dündar yeni kitabı “Dağcılar“ı tanıtacak.
Düzenleyen: Interkulturelle Denkfabrik
Lesung: Can Dündar stellt sein neues Buch „Bergsteiger“ vor.
Eintritt frei. Info:
www.hamburgersommer.de
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
Do 15.09.

19:30 Uhr

Edebiyat: Feridun Zaimoğlu yeni kitabını tanıtacak.
Lesung: Feridun Zaimoğlu stellt sein neues Buch “Bewältigung” vor.
Info:
www.literaturhaus-hamburg.de
Literaturhaus HH Schwanenwik 38
22087 Hamburg
Fr 16.09.

18:30 Uhr

Edebiyat: Recep Maraşlı “Diyarbakır ya da Sodom’un 5 No’lu Zindandaki Bin Günü“ adlı kitabını tanıtacak.
Düzenleyen: Interkulturelle Denkfabrik
Lesung mit dem Schriftsteller Recep Maraşlı.
Eintritt frei. Info:
www.hamburgersommer.de
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
Fr 16.09.

20:00 Uhr

Konzert: Devrim Kavallı. Veranstalter: Interkulturelle Denkfabrik
Eintritt frei. Info: www.hamburgsommer.de
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
Sa 17.09.

18:30 Uhr

Lesung: Cenk Bekdemir liest aus seinem Buch „Ziemlich weit hergeholt“. Veranstalter: Interkulturelle Denkfabrik
Eintritt frei. Info: www.hamburgersommer.de
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
Sa 17.09.

19:00 Uhr

Konzert: Solokonzert Eda And (Klavier)
Info: www.jazzhall.hfmt-hamburg.de
Jazz Hall
Harvestehuder Weg 12, Hamburg
Sa 17.09.

20:00 Uhr

Konzert: Kemal Sahir Gürel. Veranstalter: Interkulturelle Denkfabrik
Eintritt frei. Info: www.hamburgersommer.de
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
So 18.09.

13:30 Uhr

Çocuklar için okuma: Yazar/Çevirmen Tarık Demirkan tercümesini yaptığı Ferenc Molnar’ın “Pal Sokağı Çocukları“ kitabından bölümler okuyacak.
Literatur für Kinder: Schriftsteller/Übersetzer Tarık Demirkan liest aus Ferenc Molnars berühmten Kinderbuch „Kinder der Pal-Strasse“
Eintritt frei. Info:
www.kindersommer.eu
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
So 18.09.

14:00

Edebiyat: Yazar İsmail Sarıtaş “Unutulmayan Yıllar” kitabını tanıtacak.
Lesung: İsmail Sarıtaş stellt sein Buch “Unvergessliche Jahre” vor.
Bürgerhaus Bornheide 76 22549 Hamburg
So 18.09.

18:30 Uhr

Lesung: Selim Özdoğan liest aus seinem Buch „Die Musik auf den Dächern“. Veranstalter: Interkulturelle Denkfabrik
Eintritt frei. Info: www.hamburgersommer.de
Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
Di 20.09.

(oder 13.09.)

19:00

Türkische Literatur – „Sehnsucht und Widerstand – Nazım Hikmet: Kultfigur der türkischen Poesie“, mit Dr. Christiane Czygan (Universität Bonn).
Veranstaltungsreihe der Patriotischen Gesellschaft.
Moderation: Regisseur/Autor Detlef Rönfeldt
Anmeldung unter
https://www.patriotische-gesellschaft.de
Patriotische
Gesellschaft
Trostbrücke 6
20457 Hamburg
Mi 21.09.

18:00

Müzik: Reeperbahn Festivali çerçevesinde Avusturyalı Beyza ve Ezgi ikilisinden oluşan AZE Grubu sahne alıyor.
Musik: Im Rahmen des Reeperbahn Festivals tritt das österreichische Indie/R’n’B/ Soul Duo AZE, bestehend aus Beyza und Ezgi auf.
Info + Tickets:
www.reeperbahnfestival.com
TBA
Elbchaussee 13
22765 Hamburg
Sa 24.09.

18:00

Yazar Menekşe Toprak, “Valizdeki Mektup” kitabını tanıtacak.
Lesung: Menekşe Toprak stellt ihr Buch “Der Brief im Koffer” vor.
ATİF
Bartelsstrasse 21 20357 Hamburg

 

 

EKİM | OKTOBER 2022
Do 06.10.

18:00

Edebiyat ve müzik: Nevin ve Hellmuth Lutz eserlerini tanıtacaklar. Pinhan Trio müzikleriyle eşlik edecek.
Lesung mit Nevin Lutz und Hellmut Lutz und Musik mit Pinhan Trio.
Info:
www.buecherhallen.de
Zentralbibliothek
Hühnerposten 1, 20097 Hamburg
So 09.10.

18:00

Edebiyat: Haydar Ergülen ve Şükrü Erbaş ile şiir akşamı.
Lyrische Abend: Gedichte von und mit Haydar Ergülen
& Şükrü Erbaş. Info:
www.muttheater.de
Mut Theater
Amandastr. 58
20357 Hamburg
Sa 22.10.

19:30

Konser: Canan Uzerli & Band ve Aşır Özek
Konzert: Canan Uzerli & Band und Aşır Özek
Infos:
www.elbphilharmonie.de

Elbphilharmonie, Kleiner Saal
Platz der Deutschen Einheit
20457 Hamburg
Di 25.10.

19:00

Türkische Literatur – “Starke Frauen”: Leyla Erbil, Ayşe Kulin, Elif Shafak, Aslı Erdoğan.
Veranstaltungsreihe der Patriotischen Gesellschaft.
Referent: N.N. (Prof. Mediha Göbenli / Yeditepe Universität)
Moderation: Regisseur/Autor Detlef Rönfeldt
Anmeldung unter
https://www.patriotische-gesellschaft.de
Patriotische
Gesellschaft
Trostbrücke 6
20457 Hamburg
Sa 29.10.

18:30

Präsentation der Webseite
Musik mit Grup Çalcaz
Altonaer Rathaus
Platz der Republ.1
22765 Hamburg

 

EB / Aktüelsanat

portal için içerik derleyici
Yazarın bir önceki yazısı
Kapalı
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklamı engelleyerek iyi yapmışın, yazıya odaklanmakta fayda var.