Aktüel Dünya

Tarihin Gizli Mahzenlerinde Saklı olan Gerçekler. Gizli Belgelerde Maraş Alevî Aşiretleri

Standart Gizli Belgelerde Maraş Alevî Aşiretleri

Alhaslı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Alhaslı
Nüfusu: 739 (Toplam) 7260
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş
Reisi ya da illeri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Oğuz Söğütlü, Elbistan İlçe Merkezi.

Oturduğu ya da konakladığı yerler: Merkez ilçe: Yeşilköy köyü.
Düşünceler: İsyanlara katılmamışlardır. Yurdumuza bağlıdırlar.Yerleşiktirler.

Alhaslı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Alhaslı
Nüfusu: 2645
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Seydo Erdoğan, Elbistan İlçesi, Kalaycık köyü.
Oturduğu ya da konakladığı yerler; Afşin İlçesi: İnciköy, Kaşanlı, Haticepınar, Oğlakkaya, Örenli, Tarlacık, Yazıbelen köyleri ve Kabakulak, Tepebaşı Obaları.

Alhaslı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Alhaslı
Nüfusu: 3876
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Alevi-kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer 1- Oğuz Söğütlü, Elbistan İlçe Merkezi; 2- Hasan Erdoğan; 3- Hüseyin Doğan, Sevdili Köyü. Oturduğu ya da konakladığı yerler Elbistan İlçesi, Sevdili, Topallı, Gözecik, Toprakhisar, Yalakköy, Yoğunsöğüt, Yalıntaş, Beştepe ve Aksakal köyleri.

Atmalı:
Aşiretin (veya kabilenin ) Adı: Atmalı
Nüfusu: 1529 (Toplam) 19029
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Şafii

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Ahmet Bozdağ, Pazarcık İlçe Merkezi.
Oturduğu ya da konakladığı yerler: Merkez ilçe: Abbaslar, Karacasu, Tevekkelli köyleri.
Düşünceler: İsyanlara katılmamışlardır. Yurdumuza bağlıdırlar. Yerleşiktirler. Askerlikten kaçarlar. Bir kısmı askerlik yapmamak için nü fusa kayıt olmazlar.

Atmalı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Atmalı
Nüfusu: 1832
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Seydo Erdoğan, Elbistan ilçesi: Kalaycık köyü.
Oturduğu ya da konakladığı yerler: Afşin ilçesi: Türkçayırı, İncirli, Çomudüz, Deveboynu köyleri île Torunkalfa ve Domuzderesi obaları.

Atmalı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Atmalı
Dili: Kürtçe (Kurmanç)
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer 1- Yemliha Edizer, Türkören köyü, 2- Ali Şahin, Topkıran köyü.
Oturduğu ya da konakladığı yerler: Elbistan İlçesi: İkizpınarı, Hasanalili, Topkırankale, Atmalikaşanlı, Devrişçimli ve Günaltı köyleri.

Atmalı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Atmalı
Nüfusu: 2773
Dili: Kürtçe (Kırmaç)
Mezhebi: Hanefi

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Ali Şahin, Topkıran köyü…
Oturduğu ya da konakladığı yerler: Elbistan İlçesi: İkizpınarı, Hasanalili, Topkırankale, Atmalı, Kaşanlı, Dervişçimli, Günaltı, Topkıran, Türkören, Karahasanuşağı köyleri.
Düşünceler: İsyanlara katılmamışlardır. Yurdumuza bağlıdırlar. Yerleşiktirler.

Atmalı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Atmalı
Nüfusu: 1146
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Hanefi

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Yemliha Edizer, Türkören köyü.

Atmalı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Atmalı
Nüfusu: 1861
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Hanefi

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: İbrahim Kapudere, Doğanşehir İlçesi: Beğre, Gövdeli köyleri.

Atmalı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Atmalı
Nüfusu: 4638
Dili: Kürtçe (Kurmanç)
Mezhebi: Hanefi

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Ahmet Bozdağ, Pazarcık İlçesi: Ganidağı, Göçer, Hasankoca, Kızkapanlı, Sadakalar, Turunçlu, Güngördü, Karahüyük, Akcalar, Kizirli, Tilkiler ve Çöçelli köyleri.

Atmalı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Atmalı
Nüfusu: 3905
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Ahmet Bozdağ, Pazarcık İlçe Merkezi.

Atmalı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Atmalı
Nüfusu: 834
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Hanefi

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Belirli bir reisi yoktur.
Oturduğu ya da konakladığı yerler: Türkoğlu ilçesi: Çullu, Çakallı, Hasanoğlu köyleri.

Avdalan:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Avdalan
Nüfusu: 413
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Dursun Ateş, Göksun ilçe Merkezi.
Oturduğu ya da konakladığı yerler: Göksun ilçesi: Karaömer köyünün Düğünyurdu ve Kızılcıksuyu obaları
Düşünceler: İsyanlara katılmamışlardır. Yurdumuza bağlıdırlar. Yerleşiktirler.

Celikanlı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Celikanlı
Nüfusu: 2781
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Şafii

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Seydo Erdoğan, Elbistan İlçesi: Kalaycık köyü.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Afşin İlçesi: Dokutay, Söğütdere, Armutalanı, Koçovası köyleri.
Düşünceler: İsyanlara katılmamıştır Yurdumuza bağlıdır.Yerleşiktir.

Cığraşanlı veya Cığrışanlı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Cığraşanlı veya Cığrışanlı
Nüfusu: 2058
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Caferi-Alevi

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Bellibaşlı reisleri yoktur.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Merkezi İlçe: Çokyaşar, Çiğli, Halkaçayırı köyleri.
Düşünceleri: İsyanlara katılmamışlar. Yurdumuza bağlıdırlar. Yerleşiktirler.

Çığraşanlı veya Çığrışanlı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Çığraşanlı veya Çığrışanlı
Nüfusu: 4645
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Caferi-Alevi

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Belli başlı reisleri yoktur.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Pazarcık İlçesi: Armutlu, Emiruşağı, Karaağaç, Eşmepınarı, Payamlıbağ, Sallıuşağı, Çiçekalanı, Bayramgazı, Kelibişler, Cenntpınarı ve Yarbaşı köyleri.
Düşünceler: İsyanlara katılmamışlardır. Yurdumuza bağlıdırlar. Yerleşiktirler.

Hıdıran:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Hıdıran
Nüfusu: 280
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Şafii

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Bellibaşlı reisleri yoktur.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Andırın İlçesi: Akgümüş köyü.
Düşünceler: İsyanlara Katılmamıştır. Yurdumuza bağlıdır. Yerleşiktir.

Kılıçlı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Kılıçlı
Nüfusu: 1421
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Caferi-Alevi

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Bellibaşlı reisleri yoktur.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Merkez ilçe: Sivricehüyük, Öküzlü, Küpelikız köyleri.
Düşünceler: İsyanlara katılmamıştır Yurdumuza bağlıdır. Yerleşiktir.

Kılıçlı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Kılıçlı
Nüfusu: 5216
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Caferi-Alevi

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Bellibaşlı reisleri yoktur.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Pazarcık İlçesi: Çiçekköy, Dedepaşa, Eğlen, Hanobası, Sanerik, Özbek, Akdemir, Nevruzlu ve Denizli köyleri.

Koçgiri:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Koçgiri
Nüfusu: 372
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: 1- Dursun Ateş, Göksün İlçe Merkezi; 2- Hasan Demir, Keklikoluk köyü.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Andırın İlçesi: Kargaçayırı köyü. Göksün İlçesi: Keklikoluk, Alıklıbucak köyü île Bozhüyük köyünün Akboyun obası ve Taşoluk köyünün Küçükmezdeği obası.
Düşünceler: İsyanlara katılmamıştır. Yurdumuza bağlıdır. Yerleşiktir.

Mahkanlı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Mahkanlı
Nüfusu: 1500
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Memo Krakulak, Mezra köyü.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Pazarcık İlçesi: Kışın İlçeye bağlı Mezra köyü civarı; yazın Malatya İline bağlı Sürgü civarı.
Düşünceler: İsyanlara katılmamıştır. Yurdumuza bağlıdır. Yerleşiktir.

Resulanlı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Resulanlı
Nüfusu: 91
Dili: Kürtçe( Kırmanç)
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Derviş Ordu, Yoğunoluk köyü.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Göksün İlçesi: Yoğunoluk köyü
Düşünceler: İsyanlara katılmamıştır. Yurdumuza bağlıdır. Yerleşiktir.

Sinemilli:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Sinemilli
Nüfusu: 294 (Toplam) 14928
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Bellibaşlı reisleri yoktur.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Merkez İlçe: Kocalar, (Fituşağı köyleri /şimdi sünnidir.)
Düşünceler: İsyanlara katılmamıştır. Yurdumuza bağlıdır. Yerleşiktir.

Sinemilli:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Sinemilli
Nüfusu: 279
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Bellibaşlı reisleri yoktur.

Sinemilli:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Sinemilli
Nüfusu: 2208
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: İbo Arpacı, Gücük köyü.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Elbistan İlçesi: Gücük, Kantarma, Tepebaşı, Hüyücek ve Sünnetköy köyleri.

Sinemilli:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Sinemilli
Nüfusu: 12147
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Ali Koçdağ, Yazın Bozdağ köyü, Kışın Gaziantep İl Merkezi.
Oturtuğu ya da konakladığı yer: Pazarcık İlçesi: Bozlar, Abbasiye, Alibeyuşağı, Başpınar, Bölükdamlar, Yolboyu, Damlataş, İncirli, Bayırlı, Memişkahya, Soku, Küçüküngüt, Çamlıca, Zeyepuşaği, Bölükçam, İğdeli, Doğanlı, Maksutuşağı, Söğütlü, Çınarlı, Köprüağzı ve Yeniköy köyleri.

Sultankorusu:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Sultankorusu
Nüfusu: 956
Dili: Türkçe
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Seyit Erdoğan, Kalaycık köyü.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Elbistan İlçesi: Evcihöyük köyü.
Düşünceler: İsyanlara katılmamışlardır. Yurdumuza bağlıdırlar. Yerleşiktirler. Kalaycık köyü yarı yarıya Sünni ve Alevidir. Askerlikten kaçarlar.

Sultankorusu:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Sultankorusu
Nüfusu: 2343
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı; varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Seyit Erdoğan, kalaycık köyü.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Elbistan İlçesi: Sarıyatak, Kökköy, Horhor, Beyyurdu, Uzunpınar, Elmalı, Körücek ve Yapılı köyleri.

Sultankorusu:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Sultankorusu
Nüfusu: 2765
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Hanefi

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Seyit Erdoğan, Kalaycık köyü.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Elbistan İlçesi: Keçemağara, Karamağara, Fakıoğlu; Alkayaoğlu, Uncular ve Kalaycık köyleri.

Şadilli:
Aşiretin (veya kabılenin) Adı: Şadilli
Nüfusu: 1518
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Caferi-Alevi

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Veli Aslan, Ağcaşar köyü.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Afşin İlçesi; Ağcaşar, Kötüre ve Gözpınar köyleri.
Düşünceler: İsyanlara katılmamışlardır. Yurdumuza bağlıdırlar. Yerleşiktirler.

Şadilli:
Aşireti (veya kabilenin) Adı: Şadilli
Nüfusu: 923
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Caferi- Alevi

Reisi ya da İleri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: 1- Ali Şir; 2- Derviş Tuncer, Göğnük köyü.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Göksün İlçesi: Göğnük, Altınoba köyleri ve Fındıklı koyak köyünün Sırapınar obası.
Düşünceler: İsyanlara katılmamışlardır. Yurdumuza bağlıdırlar. Yerleşiktirler.

Şemsikanlı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Şemsikanlı
Nüfusu: 9957
Dili: Kürtçe (Kırmanç)
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: 1- Oğuz Söğütlü, Elbistan ilçe Merkezi; 1- Ali Şahin; 3- İbo Dede; 4- İbrahim Erdoğan, Topkıran köyü; 6- Abdo Doğan, Ambar köyü
Oturduğu ya da konakladığı yer: Elbistan İlçesi: Soğucak, Köseyahya, Bakış, Ağcaşar, Hançıplaklar, Özcanlı, Gümüşdöven, Derbent, Alçiçek, Gürsel, Umutlu, Değirmenkaya, Altınyaprak, Ambar ve Çiftlikkale köyleri.
Düşünceler: İsyanlara katılmamıştır. Yurdumuza bağlıdır. Yerleşiktir. Geçimsizdirler, komşularının gayrimenkullerine tecavuz ederler. Aralarında sık sık sınır uyuşmazlıkları olur.

Türkmen:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Türkmen
Nüfusu: 2558 (Toplam) 8509
Dili: Türkçe
Mezhebi: Alevi- Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: 1- Oğuz Söğütlü; 2 – Dr. Mehmet, Ocak, Elbistan ilçe Merkezi.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Elbistan İlçesi: Demircilik, Küçük Yapalak ve Çıtlık köyleri.
Düşünceler: İsyanlara katılmamışlardır. Yurdumuza bağlıdırlar. Yerleşiktirler.

Türkmen:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Türkmen
Nüfusu: 4954
Dili: Türkçe
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Yoktur.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Pazarcık ilçesi: Emiroğlu, Pınarhüyük, Karaçay, Osmandede ve Ördekdede köyleri.
Düşünceler: İsyanlara katılmamışlardır. Yurdumuza bağlıdırlar. Yerleşiktirler.

Türkmen:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Türkmen
Nüfusu: 997
Dili: Türkçe
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Yoktur.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Türkoğlu İlçesi: Tahtalıdedeler ve Kuyumcular köyleri.

Zelikanlı:
Aşiretin (veya kabilenin) Adı: Zelikanlı
Nüfusu: 822
Dili: Kürtçe (kırmanç)
Mezhebi: Alevi-Kızılbaş

Reisi ya da ileri geleninin adı ve soyadı, varsa lakabı, genellikle oturduğu yer: Dursun Ateş, Göksün İlçe Merkezi.
Oturduğu ya da konakladığı yer: Göksün ilçesi: Acıelma, Hugtaş, Sırmalı köyleri ve Fındıkköy köyünün Çakmak obası.
Düşünceler: İsyanlara katılmamıştır. Yurdumuza bağlıdır. Yerleşiktir.

(*) Jandarma Genel Komutanlığı’nca 1970’li yıllarda hazırlanan Kürt Aşiretleri’ne ilişkin gizli raporun 60-62. Sayfalarında yer alan bu dökümün içinde yer aldığı Raporun tamamı daha sonra Kaynak Yayınları’nca1998’de « Aşiretler Raporu » adıyla yayımlanmıştır.

Yorumsuz
Alıntıdır…

Ali Köylüce

Bir yanıt yazın

Yazarın bir önceki yazısı
Kapalı
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklamı engelleyerek iyi yapmışın, yazıya odaklanmakta fayda var.