Aktüel Duyuru

Parlamentodan Notlar ve güncel Etkinlik Takvimi

Koronaya yakalanmış olmam nedeniyle, Hamburg Eyalet Parlamentosunun 15 Haziran 2022 tarihli oturumuna katılamadım. Oturumun canlı yayınını takip ederek, Parlamentodan Notlar bülteni için şu konuları seçtim:

  • Asgari ücret: Milyonlarca kişiye daha fazla maaş
  • Mültecilere güçlü destek için “Forum WİR“ yeniden başlatılacak
  • İklim dostu sanayi için sürdürülebilinir hidrojen ekonomisi
  • Veri güvenliği korumak için etkili yönetim sistemi

Ayrıca güncellediğim Etkinlik Takvimi de eklidir.

Reklam

Sağlıklı ve güzel bir hafta sonu diler, saygılarımı sunarım.

Güngör Yilmaz

  HAMBURG PARLAMENTOSUNDAN
NOTLAR

Reklam

NOTIZEN AUS DER
HAMBURGISCHEN BÜRGERSCHAFT
vom 15.06.2022

 
 

Asgari ücret: Milyonlarca kişiye daha fazla maaş

Aktüalite Saatinde “12 euro asgari ücret karar-laştırıldı: Nihayet milyonlarca çalışan için daha fazla maaş“ konusu tartışıldı. 3 Haziran tarihinde Federal Parlamento asgari ücretin 9,82 eurodan, 12 euroya artırılmasını karara bağlamıştı. Karar 1 Ekim 2022 tarihinde uygulamaya konacak. Karara bağlanan saat başı 12 euro asgari ücretin, Almanya’da en başta kadınlar olmak üzere, 8,6 milyon çalışan insanın birçoğu için doğrudan yüzde 22’lik bir maaş artışı teşkil edeceği ifade edildi. Bunun tam zamanlı ça-lışan bekar bir kişi için 2.000 euro brüt ve neredeyse 1.500 euro net maaş alacağı anlamına geldiğine işaret edildi.

 

Mindestlohn: Lohnerhöhung für Millionen

Im Rahmen der Aktuellen Stunde debattierte die Bürgerschaft das Thema „12 Euro Mindestlohn beschlossen: Endlich mehr Lohn für Millionen von Arbeitnehmer:innen“. Am 3. Juni hatte der Bundestag die Erhöhung des Mindestlohns von 9,82 Euro auf 12 Euro beschlossen. Die Er-höhung tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft. Ein Mindestlohn von 12 Euro bedeute eine direkte Gehaltserhöhung für 8,6 Millionen Menschen in Deutschland, für viele von ihnen gleich um 22 Prozent – darunter vor allem Frauen. 12 Euro, das sind bei Vollzeit brutto gut 2.000 Euro im Monat, netto für Ledige fast 1.500 Euro.

________________________________________
Mültecilere güçlü destek için “Forum WİR“ yeniden başlatılacak

SPD ve Yeşiller ortak bir önergeyle “Forum WİR“ adlı, mülteci yardım kurum ve kuruluşlarının, şehir idaresi yetkilileriyle biraraya geldiği platform tekrar canlandıracak. Bu amaç için 2 Eylül tarihinde Kamp-nagel’de planlanan toplantı mültecilerin, bu alanda angajman gösterenlerin, idarecilerin, sivil toplum temsilcilerinin ve siyasetçilerin diyaloğa girerek,
temas kurmalarına uygun platform hazırlamayı
hedefliyor. Diyaloğun mültecilerin kökeninden bağımsız olarak, yardım girişimlerindeki farklı kapsamdaki şartlar hakkında bilgi edinilmesini, mevcut sorunların analizini ve adil, var olan ihtiyaç doğrultusunda yardım imkanlarının sunulmasını öngörüyor.

Neustart für „Forum WIR“: Starke Hilfen für alle Geflüchteten

SPD und Grüne setzen sich mit einem gemeinsa-men Antrag dafür ein, den Austausch auf dem „Forum WIR“, das in der Flüchtlingshilfe Enga-gierte mit Verwaltung und Hilfsorganisationen zusammenbringt, zu verstärken. So soll das für den 2.9. auf Kampnagel geplante Forum genutzt werden, um einen direkten Austausch zwischen Schutzsuchenden, Engagierten, Verwaltung sowie Zivilgesellschaft und Politik zu ermöglichen. Der Dialog soll unabhängig von der Herkunft der Schutzsuchenden über die unterschiedlichen Rah-menbedingungen informieren, Probleme analy-sieren sowie faire und bedarfsorientierte Hilfe bieten.

________________________________________

 

İklim dostu sanayi için sürdürülebilinir hidrojen ekonomisi

Hamburg kapsamlı bir çabayla, sürdürülebilir hidro-jen ekonomisini oluşturmak için uğraşıyor. Bu sena-toya yöneltilen bir büyük soru önergesine verilen cevapta ortaya çıktı. Hamburg’daki şirketlerin Avru-pa genelindeki “Important Projects of Common European Interest“, kısaca IPCEI hidrojen projesinin sağladığı desteklerden yararlanmak için yaptıkları başvuruların yanı sıra, Hamburg’da çok sayıda yapı-sal hidrojen enerjisi projelerinin harekete geçirilmesi öngörülüyor. Örneğin Federal Hükümet, Hamburg, Bremen/Bremerhaven ve Stade’de inşa edilecek deniz ve hava yolu inovasyon ve teknoloji merkezi için toplam 70 milyon euro ödenek sağlıyor. Senato ayrıca Danimarka’ya uzanacak hidrojen boru hat-tının ilk planlama çalışmalarının da sevindirici oldu-ğunu belirtti. Doğal gaz ağı işleticilerinin görüşüne göre “HyPerLink III2 adlı boru hattı, Avrupa hidrojen ağının bir parçası olarak 2025 yılında, Almanya’nın gelecekteki hidrojen ihtiyacının yüzde 10 ila 25’ini karşılayabilecek kapasitede olacak.

Nachhaltige Wasserstoffwirtschaft für klima-verträgliche Industrie

Hamburg unternimmt umfassende Anstrengungen zum Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffwirt-schaft. Das geht aus einer Großen Anfrage an den Senat hervor. Neben der laufenden Bewerbung von Hamburger Unternehmen um Mittel des eu-ropaweiten Wasserstoff-Programms „Important Projects of Common European Interest“ – kurz IPCEI – wird in Hamburg eine Vielzahl von struk-turellen Wasserstoffprojekten bewegt. So stellt etwa die Bundesregierung 70 Millionen Euro für ein Innovations- und Technologiezentrum für Luft- und Schifffahrt in Hamburg, Bremen/ Bremerhaven und Stade zur Verfügung. Der Senat begrüßt zudem erste Planungen zum Bau einer Wasserstoff-Pipeline nach Dänemark. Nach Ein-schätzung von Gasnetzbetreibern ist davon auszu-gehen, dass diese “HyPerLink III”-Pipeline als Teil eines europäischen Wasserstoffnetzes bereits im Jahr 2025 zehn bis 25 Prozent des künftigen deutschen Wasserstoffbedarfs decken könnte.

________________________________________

 

Veri güvenliği korumak için etkili yönetim sistemi

Eyalet Parlamentosu oturumunda, Hamburg Veri Güvenliğini Koruma Dairesinin donanımı tartışıldı. Dairedeki personel sayısının artırılmasının yanı sıra, dairede şikayetleri ve dilekçeleri işleme koyacak bir elektronik yönetim sistemi incelendi. “VIS-Suite“ adlı sistemin, dairede uygulamaya konması için senatonun hazırladığı yeni bütçe taslağında 250.000 euro ayrıldığına işaret edildi. Geçtiğimiz yılda, senatodan Hamburg Veri Güvenliğini Koruma Dairesi işbirliği halinde, elektronik bir yönetim sisteminin uygulanması için şartların araştırılmasını talep edilmişti. Yapılan analiz projesi sonunda VİS-Suite adlı programın kullanılması yönünde tavsiye kararı çıkmıştı. Söz konusu sistemin uygulamaya konmasıyla Veri Güvenliğini Koruma Dairesinde, şikayetlerin ve dilekçelerin incelenmesiyle görevli çalışanların yükünün önemli ölçüde hafifletilmesinin ve bununla beraber, Veri Güvenliğini Koruma Dairesinin çalışmalarının daha verimli hale gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Effizientes Verwaltungssystem beim Datenschutz

Die Bürgerschaft hat über die Ausstattung der Hamburgischen Datenschutzbehörde debattiert. Neben Personalverstärkungen konnte in der Behörde die Einführung eines elektronischen Ver-waltungssystems zur Bearbeitung von Beschwer-den und Eingaben geprüft werden. Für den Betrieb des VIS-Suite genannten Systems sind im neuen Haushaltsplan-Entwurf des Senats 250.000 Euro hinterlegt. Im vergangenen Jahr wurde der Senat ersucht, gemeinsam mit der Behörde die Rahmenbedingungen für die Einführung eines elektronischen Systems zur Bearbeitung von Be-schwerden und Eingaben zu prüfen. Das entspre-chende Analyse-Projekt empfiehlt die Verwen-dung des Programms VIS-Suite. Vom Einsatz dieses Systems wird eine spürbare Entlastung für die Beschäftigten, die sich auf die Bearbeitung der Beschwerden und Eingaben auswirken wird, erwartet, so dass die Effektivität der Datenschutz-behörde so noch weiter erhöht werden kann.

_________________________________________

 

NOT:
Bir dahaki parlamento oturumu

29 Haziran 2022, saat 13:30’da.

Öneri ve eleştirileriniz için iletişim
E-posta: guengoer.yilmaz@hamburg.de

P.S.
Die n
ächste Bürgerschaftssitzung ist:

am 29. Juni 2022, um 13:30 Uhr.

Anregungen und Kritik gerne an

E-Mail: guengoer.yilmaz@hamburg.de

*****************

HAZİRAN | JUNI 2022
Fr 17.06. – 03.07. Altonale Kültür ve Sanat Şenliği. Müzik, edebiyat ve sanat alanında çok sayıda etkinlik var. Geniş bilgi internet sayfasında.

Altonale das Fest der kulturellen Vielfalt. An vielen Standorten in Altona. Detailliertes Programm und Infos: www.altonale.de

Altona’nın çeşitli yerlerinde.

An verschiedenen

Orten in Altona.

Sa 18.06.

ab 12:00

 

Altonale kapsamında Cahit Berkay’ın “MOĞOLLAR” grubunun konseri

Im Rahmen der Altona Konzert der legendären Rockgruppe „MOĞOLLAR“ Eintritt ist frei

Info: 0152 – 337 935 95 und 0152 – 338 122 32

Kemal-Altun-Platz

Altona

Sa 18.06.

19:30 Uhr

Konzert: EDA AND (Klavier) & TURAN VURGUN (Kanun)

Tickets: 15,00/12,00 Euro, Info: www.tghamburg.de

TGH Hamburg Hospitalstr. 111

22767 Hamburg

Sa 18.06.

20:30 Uhr

Konser: Türk Halk Müziği sanatçısı NURETTİN RENÇBER

Konzert: Nurettin Rençber (türkische Volksmusik)

Tickets + Info: 0176 -248 887 18

Rudolf-Steiner

Haus

Mittelweg 11-12

20148 Hamburg

So 19.06.

15:00 Uhr

Musik & Identität im Exil. Vortrag und Konzert
TAYFUN GUTTSTADT und NİLGÜN AKSOY
Amargi (Gängeviertel)
Valentinskamp34a 20355 Hamburg
Di 21.06.

19:00 Uhr

Türkische Literatur – “Türkische Bibliothek  – Geschichte und Vermächtnis einer verlegerischen  Pionierleistung“ Veranstaltungsreihe der Patriotischen Gesellschaft
Referenten: Prof. Dr. Jens Laut (Herausgeber “Türkische Bibliothek” und Tevfik Turan (Autor und Verleger)
Moderation: Regisseur/Autor Detlef Rönfeldt
Anmeldung unter https://www.patriotische-gesellschaft.de
Patriotische

Gesellschaft

Trostbrücke 6

20457 Hamburg

Mi 22.06.

18:00 Uhr

Vortragsreihe des TürkeiEuropa Zentrums der Uni Hamburg
„Da sind wir!“.
Buchvorstellung und Gespräch mit Laura Cwierthia:
“In der Türkei war ich der Armenier, in Deutschland bin ich der Türke“.
Universität Hamburg
Edmund-Siemers-Allee 1, Hörsaal H
Sa 25.06.

18:30 Uhr

Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam’ın “Kanal İstanbul Projesinin Çevreye Etkileri” üzerine konuşacak. Yer sınırlı olduğu için katılmak isteyenlerin en geç 19.06.2022 tarihine kadar bildirimde bulunmaları gerekiyor. Kayıt ve bilgi: info@add-hamburg.org ve 0151 – 67804421.

Prof. Dr. Ahmet Saydams Vortrag über die ökologischen Auswirkungen des Projekts “Kanal Istanbul” (in türkischer Sprache).

TGH

Hospitalstr. 111

22767 Hamburg

Mi 29.06.

13:00 Uhr

Altonale kapsamında Volkan Baydar konseri.

Konzert im Rahmen der altonale mit Volkan Baydar.

Info: www.altonale.de

Asklepios Altona

Paul-Ehrlich-Str. 1

 

 

TEMMUZ | JULI 2022
Fr 01.07.

18:30 Uhr

Istanbul Music Festival 2022 – 18:30 Uhr Pinhani (Open-Air), 22 Uhr

Ayyuka (Einlass: 20 Uhr; Beginn: 22 Uhr).

Tickets + Info: www.knusthamburg.de

Knust
Neuer Kamp 30
20357 Hamburg
Sa 02.07.

21:00 Uhr

Istanbul Music Festival 2022 – 21:00 Uhr Melike Şahin, 00:00 Uhr Balkan Wedding Party (Kolektif Istanbul)

Tickets + Info: www.knusthamburg.de

Knust
Neuer Kamp 30
20357 Hamburg
Mi 06.07.

18:00 Uhr

Vortragsreihe des TürkeiEuropa Zentrums der Uni Hamburg
„Da sind wir!“. Yasemin Karakaşoğlu:
“Da sind wir: die Frauen. Narrative und Realitäten“
Universität HH
Edmund-Siemers-

Allee 1, Hörsaal H

Sa 16.07.

20:00 Uhr

Piyanist EDA AND yeni albümüyle “Live in Hamburg”
Die junge Pianistin Eda And spielt eigene Kompositionen
Info:
www.die-alte-druckerei.de
Alte Druckerei
Kattrepel 2
20095 Hamburg
AĞUSTOS | AUGUST2022
Fr 12.08.
19:00 Uhr
Yönetmen Ulaş Cüre’nin ve filmde oynayanların katılımıyla belgesel gösterimi

60! Leben – Film und Gespräch im Anwesenheit des Regiesseurs Ulaş Cüre und der Protagonisten.

Anmeldung erforderlich! (info@60leben.de)

Good Filmas
Emilienstrasse 19
20259 Hamburg
Sa 13.08.

16:30 Uhr

Erol Arslan & Sema Özen’in fasıl müziği eşliğinde liman turu

Musikal. Hafenrundfahrt mit Fasıl-Musik von Erol Arslan & Sema Özen
Anmeldung erforderlich! (info@60leben.de)

Fähranleger Altona Fischmarkt
22767 Hamburg
So 14.08.
18 Uhr
Konzert DERYA YILDIRIM & Grup ŞIMŞEK
Open air
Tickets ab 21 Euro
Knust Jazzhouse
Lattenplatz
Open air
EYLÜL| SEPTEMBER 2022
Do 15.09.

19:30 Uhr

Edebiyat: Feridun Zaimoğlu yeni kitabını tanıtacak.

Lesung: Feridun Zaimoğlu stellt sein neues Buch “Bewältigung” vor.

Info: www.literaturhaus-hamburg.de

Literaturhaus Hamburg

Schwanenwik 38, 22087 Hamburg

Sa 17.09.

19:00 Uhr

Konzert: Solokonzert EDA AND (Klavier)

Info: www.jazzhall.hfmt-hamburg.de

Jazz Hall

Harvestehuder Weg 12

20148 Hamburg

So 18.09.

14:00 Uhr

Yazar İsmail Sarıtaş “Unutulmayan Yıllar” kitabını tanıtacak.

Lesung: İsmail Sarıtaş stellt sein Buch “Unvergessliche Jahre” vor.

Bürgerhaus Bornheide 76 22549 Hamburg
Di 20.09.

(oder 13.09.)

19:00 Uhr

Türkische Literatur – “Lyrik und Politik – die Literatur der sozialistischen Linken”.

Veranstaltungsreihe der Patriotischen Gesellschaft.
Referent: N.N. (Zafer Şenocak?)
Moderation: Regisseur/Autor Detlef Rönfeldt

Anmeldung unter https://www.patriotische-gesellschaft.de

Patriotische

Gesellschaft

Trostbrücke 6

20457 Hamburg

Sa 24.09.
18:00 Uhr
Yazar Menekşe Toprak, “Valizdeki Mektup” kitabını tanıtacak.
Lesung: Menekşe Toprak stellt ihr Buch “Der Brief im Koffer” vor.
ATIF
Bartelsstrasse 21 20357 Hamburg
EKİM | OKTOBER 2022
Do 06.10.

18:00 Uhr

Edebiyat ve müzik: Nevin ve Hellmuth Lutz eserlerini tanıtacaklar. Pinhan Trio müzikleriyle eşlik edecek.

Lesung mit Nevin Lutz und Hellmut Lutz und Musik mit Pinhan Trio.

Info: www.buecherhallen.de

Zentralbibliothek

Hühnerposten 1, 20097 Hamburg

So 09.10.

18:00 Uhr

Edebiyat: Haydar Ergülen ve Şükrü Erbaş ile şiir akşamı.

Lyrische Abend: Gedichte von und mit Haydar Ergülen

& Şükrü Erbaş. Info: www.muttheater.de

Mut Theater

Amandastr. 58

20357 Hamburg

Sa 22.10.

19:30 Uhr

Konser: CANAN UZERLİ & Band ve AŞIR ÖZEK

Konzert: Canan Uzerli & Band und Aşır Özek

Infos: www.elbphilharmonie.de

Elbphilharmonie, Kleiner Saal

Platz der Deutschen Einheit 4

20457 Hamburg

Di 25.10.

19:00 Uhr

Türkische Literatur – “Starke Frauen”: Leyla Erbil, Ayşe Kulin, Elif Shafak, Aslı Erdoğan.

Veranstaltungsreihe der Patriotischen Gesellschaft.
Referent: N.N. (Prof. Mediha Göbenli / Yeditepe Universit
ät)
Moderation: Regisseur/Autor Detlef Rönfeldt

Anmeldung unter https://www.patriotische-gesellschaft.de

Edebiyat: Patriotische Gesellschaft’ın “Türk Edebiyatı” dizisi kapsamında Yeditepe Üniversitesinden Prof. Mediha Göbenli “Güçlü Kadınlar”: Leyla Erbil, Ayşe Kulin, Elif Şafak, AslıErdoğan ve eserleri üzerine konuşacak.

Giriş ücretsiz ama ön kayıt şartı var.

Patriotische

Gesellschaft

Trostbrücke 6

20457 Hamburg

Sa 29.10.

18:30 Uhr

Präsentation der Webseite

Musik mit Grup Çalcaz

Altonaer Rathaus

Platz der Republ.1

22765 Hamburg

 

 

EB / Aktüelsanat

portal için içerik derleyici
Yazarın bir önceki yazısı
Kapalı
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün