Aktüel Dünya

KURAN TARİHİ – ORİJİNAL KURAN VAR MI

Hüseyin Çubuk

İslâm peygamberi Muhammet, mevcut Kuran kitabını hiç görmemiştir. Tüm İslam alimleri ve İslam fıkıhı bunu kabul ederler.

Muhammet öldükten iki yıl sonra Ebu Bekir, Zeyd bin Said başkanlığında bir ekip kurup, vahiy kâtiplerinin Muhammet zamanında taşlara, deri parçalarına ve ağaç kabuklarına aldıkları notları sureler ve ayetler haline getirtip, ilk mushafı oluşturup Kuran’ı kitap şeklinde oluşturdu.

Reklam

Daha sonra Ömer, Ebubekir’in yerine halife olunca bu mushafları toplatıp, yaktı.

Ömer öldükten sonra onun yerine geçen Osman, yine Said bin Zeyd başkanlığında 30 kadar hafız toplayıp Kuran’ı yeniden yazdırdı.

Emevi hanedanlığı İktidarı ele geçirince Muaviye, İslam alemindeki tüm Kuran kitaplarını toplatıp yeniden imha etti, hatta Sıffın Savaşı’nda Kuran yapraklarını mızrak uçlarına taktı ve o savaşta sayfaların çoğu kendiliğinden kayboldu.

Reklam

Muaviye’nin oğlu Yezid başa geçince Şan valisi Haccac’ı Mekke’ye  gönderip Kâbe’yi mancınıklarla içindeki Kuranlarla birlikte yaktırdı.

Abbasi devleti kuruluncaya kadar yeryüzünde bir başka Kuran kitabı yoktur.

750 yılında Ebü’el Abbas Seyyah, Abbasi devletini kurduktan üç yıl sonra 753 yılında Kuran’ı ezberinde tutan 20 kadar hafızı toplayarak bugünkü Kuran’ın taslağını oluşturdu.

Ardından başa geçen Harun Reşit, 788 yılında mushafı bu günkü sure ve ayet sıralamasına yani Kuran kitabını oluşturmak için bir ekip görevlendirdi. 5-6 yıl kadar bu konu üzerinde çalışan ekip, çalışmasını 793 yılında tamamlayıp Kuran’ın yazımını bitirip, çoğaltıp Mısır, Mekke, Medine, Şam, Yemen, Küfe, Cezayir, İran, ve Türkmenistan bölgelerine gönderdi.

Bu Kuranların orijinalleri bugün yeryüzünde yoktur. Sadece 802 yılı yazımı bir Kuran vardır Dünya’da. O da Özbekistan Taşkent Müzesi’ndedir.

Topkapı Sarayı’ndaki Osmanlı Kuran’ının orijinal olduğu söylentisi yalandır. Topkapı Sarayı’ndaki Kuran, 1650 yılı yazımıdır.

Topkapı Müzesi eski müdürü İlber Ortaylı, o Kuran’ın yazıldığı tarihi bilimsel olarak tespit etmek için radyo carbon testi yaptırmak istedi fakat bu istek, dönemin siyasî iktidarı AKP tarafından reddedildi ve İlber Oltaylı, bu girişiminden dolayı görevden alındı.

Şimdi eldeni Kuran’ın ne kadar orijinal olduğuna herkes kendisi karar versin.

Bir Müslüman’ın Allah’ın Muhammet’e vahiyler yoluyla mesajlar gönderdiğine ve Muhammet’in de o mesajları insanlara ilettiğine inanmak ayrı bir şeydir, yani bu bir inançtır ve kimse karışamaz.

Ama elde Allah’ın gönderdiğine inanılan mesajların neler olduğunu gösteren orijinal bir metin olmadığı bilgisine sahip olmak da bir başka şeydir.

İnançla bilginin farkı burdadır.

EB / Aktüelsanat

portal için içerik derleyici
Yazarın bir önceki yazısı
Kapalı
Başa dön tuşu