Anasayfa » Aktüel Yorum » #HerşeyinGüzelOlmasıİçin

#HerşeyinGüzelOlmasıİçin

#HerşeyinGüzelOlmasıİçin bu hukuksuzluğa tepkinin tüm gayrımemnunları kapsayacak şekilde mobilize olması ve örgütlenme harikaları yaratması gerekiyor.

Aksi takdirde bu umut vadeden isyankar hava öbür uca sıçrayıp tam bir umutsuzluk ve yılğınlığa dönüşebilir ve bir ağır yenilgiyle son bulabilir.

Osmanlı’da oyun çoktur. Bir provakasyon bir anda tüm havayı tersine çevirebilir. 7 Haziran ve sonrası ortada.

O halde ne yapmalı.

1) Önce #HerseyGuezelOlacak sahte iyimserliğinin yerini #HerşeyinGüzelOlmasıİçin #NeYapmalı gündemi almalı. Herkes kafasındakini bu başlık altında dökmeli. Böylece ortak bir tartışma platformu yaratılmalı. Aynı gündemle ortak tartışamayanlar ortaklaşa iş yapamazlar.

2) Kadıköy’de veya Türkiye’nin vitrini sayılabilecek semtlerdeki sloganlı bayraklı, CHP damgalı akşam yürüyüşleri ve protestolarının yerini, hukuksuzluğa karşı olan herkesin kendini bulabileceği, hiç bir siyasi veya dini veya milli görüşün damgasını taşımayan nötr  bayraklar, pankartlar, sloganlar ve herkesin katılabileceği protesto biçimleri almalı.

 

3) Biz #BayraksızlığımızBayrağımız #SessizliğimizSesimiz olmalı #HergünAynıSaatteAynıYerde BULUNMALI diyoruz. Ancak böyle bir #SivilVeBarışçılDireniş biçimi en geniş kesimleri kapsayabilir, muhalefet cephesinin içindeki çelişkilerin bir bölünmeye yol açmasını engelleyebilir, o cephe içindeki ön yargıların ortak eylem içinde aşılmasını ve herkesin birbirini tanımısını sağlar. Ancak bu da yetmez.

4) Seçimi tekrar #İmamoğlu kazansa bile tekrar mazbatayı alıp çalışabileceğinin hiç bir garantisi yoktur. Bu garantiyi #AdilÖzgürDürüstBirSeçimi demokrasinin olmazsa olmazı görenlerin örgütlü gücü sağlar. Temel hedefi #AdilÖzgürDürüstBirSeçim olan tamamen aşağıdan gelme bir örgütlenme seferberliği gerekir. Ancak bu da yetmez.

4) Seçime kadar geçen dönem boyunca, mücadele bizimleri, örgütlenme ve çalışmaların, CHP ve adayı olan #İmamoğlu’nu yeniden seçtirme kampanyasına dönüşmesi tuzağına düşülmemelidir. Tüm #Demokrasi güçlerini, #AdilÖzgürDürüstBirSeçim isteyenleri örgütleme ve bunların birliğini sağlamak için neler yapılması gerektiği toplumun gündemine taşınmalı ve bu çabalar döneme damgasını vurmalıdır. #İmamoğlu’nun yeniden seçilmesi veya #barış için görüşmelere başlanması, #TecridinKalkması ancak böyle bir çabanın zaferinin yan ürünü olabilir.

5) O halde, ikinci bir 7 Haziran sonrasını engellemek için, herkes #DemokrasiGönüllüleri olarak nasıl örgütlenilebileceği, hangi biçimlerle en geniş birliğin oluşturulabileceği üzerine önerilerini yazmalı, tartışmalı. Ortak bir tartışma işin başıdır.

6) Bizim önerimiz yukarıda: #BayraksızlığımızBayrağımız #SessizliğimizSesimiz diyerek #HergünAynıSaatteAynıYerde #BULUNALIM ve bu #SivilDireniş biçiminde milyonları bulalım. Aynı zamanda #AdilÖzgürDürüstBirSeçim’i fiilen sağlayacak, tamamen aşağıdan gelme bir örgütlenme seferberliği gerçekleştirelim. İmamoğlu’nun tekrar seçilmesi veya Öcalan’ın tecridinin kalkması hedeflerinin #AdilÖzgürDürüstBirSeçim hedefinin önüne geçmesine veya onun yerini almasına olanak tanımayalım. Onların stratejik hatalarına hapsolmayalım.

Demokrasi Gönüllüsü

Demir Küçükaydın

demiraltona@gmail.com

Yazar Demir Küçükaydın

Demir Küçükaydın

Öneri yazı

Ulusların, Avrupa’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Sonuna Doğru

Dünya Ulusları, Avrupa ve Türkiye özünde aynı karakterde krizler içindeler. Kendilerini yok ederek krizden çıkabilirler, …