Deniz’in Öldürülemediği Taylan’ın Öldürüldüğü O Gün – 23 Eylül 1969

Yazar Demir Küçükaydın

Demir Küçükaydın

Öneri yazı

Biz Marksistlerin Nesnel Tarihsel İşlevi Ne Oldu?

“Nasıl ki, bir kimse hakkında, kendisi için taşıdığı fikre dayanılarak bir hüküm verilmezse, böyle bir …