Anasayfa » Sibel Özbudun

Sibel Özbudun

Sibel Özbudun

KÖLELİĞE KARŞI MÜCADELENİN BİRLİĞİ İÇİN (YA DA “NE OLUYOR; NASIL; NE YAPMALI” MI?)

SİBEL ÖZBUDUN-TEMEL DEMİRER   “Beklemeye tahammülü olmayan hiçbir yolculuğa çıkmasın.”[1]   Günümüz yerküresi ve coğrafyamıza ilişkin soru(n)ları[2] konuşmak/ irdelemek/ kavramak için iki yoldan/ zeminden birisi reel-politika ise, diğeri de “11. Tez’in Ütopyaları”dır. Biz ikinciden yanayız; ilkine de yabancıyız; Erich Fromm’un, “Unutmamak gerekir ki, dile getirmek istediğimiz ‘ütopik’ amaçlar, günümüz politikacılarının ‘realist’ tavırlarından çok daha gerçekçidir,”[3] saptamasındaki üzere… Bunun yanında seçtiğimiz yolda/ zeminde, negatifleri …

...

İYİ Kİ YAŞADILAR, İYİ Kİ YAZDILAR[1]

SİBEL ÖZBUDUN “Aslında hayat dediğin, yaşayabildiğin kadar güzeldir.”[2] Burada, Haziran’da yitirdiğimiz üç edebiyat çınarını anmak için bir araya geldik: Nâzım Hikmet, Orhan Kemal ve Ahmet Arif… Hasan Hüseyin’e “Haziran’da Ölmek Zor” dedirmişti biri… Üç devi birden anmak işimizi daha da zorlaştırıyor. Ben edebiyat eleştirmeni değilim. Nâzım’ın, Ahmet Arif’in şiirlerini, Orhan Kemal’in romanlarını yazınsal ya da estetik açıdan değerlendirmek beni aşan …

...

AYŞE ÖĞRETMEN “DAVA”SININ ANIMSATTIĞI[1]

SİBEL ÖZBUDUN DEMİRER – TEMEL DEMİRER   “Bize ‘ateşi paylaşacaksınız’ dediler. Acıyı, yoksulluğu. Birleştirdik ellerimizi, ısındık.”[2]   Anayasa Mahkemesi (AYM),  “Ayşe Öğretmen” olarak bilinen 2016/139 nolu “Dava” dosyasını, tarafından tekrar görülmesi cihetinde karara bağlayıp; “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ayşe Çelik’in ifade özgürlüğünün ihlâl edildiğine karar verdi.[3] Aynı sözleri -bilerek ve isteyerek- tekrarlamak suretiyle “dava”ya dâhil olan 38 kişi aklanırken, …

...

İSTANBUL SEÇİMİ – BİR DEĞERLENDİRME[*]

SİBEL ÖZBUDUN – TEMEL DEMİRER “Boyun eğmiyorum ve eğmeyeceğim.”[1] Hemen belirtelim, 23 Haziran seçimlerinde oy kullanmadık. Daha doğrusu, “geçersiz oy” kullandık. Oy pusulalarına birer çarpı çiziktirip öyle attık sandığa – “ne olur ne olmaz, boş atarsak birileri bizim yerimize doldurur” gibi günümüzde aklı başında her T.C. yurttaşının “makul” bulacağı bir kaygıyla… Bunu deklare de etmedik. Kişisel bir karardı; gerekçelerini açıklamayı …

...

NEO-FAŞİZM(LER) “FEMİNİST” Mİ?[1]

SİBEL ÖZBUDUN “Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor.”[2]   Günümüzün faşizm(ler)i, iki savaş arası faşizm(ler)den farklı olarak, bir yandan rejim ve partilerin kadınlara yönelik tutum ve politikaları, bir yandan da kadınların bu rejim ve partilere yönelik tutumları açısından bir hayli ikircim yüklüdür. Kimi yazarları “feminist yüzlü faşizm”den[3] söz ettirecek kertede. Öyle ki, günümüz neo-faşist parti ve hareketleri “popülist aşırı sağ” olarak niteleyip onları …

...

2019: YERKÜREDE VE COĞRAFYAMIZDA İŞÇİ SINIFI(MIZ)[1]

SİBEL ÖZBUDUN-TEMEL DEMİRER “Umutsuzluk yasak Yılgın türküler söylemek de Çünkü yürüyor umudun ordusu Umutsuzluğu kurşuna dizerek”[2]   Friedrich Engels’in, “Bir sınıf olarak burjuvazinin de zorbalığıyla yüz yüze gelirler; burjuvazi onları insan olarak değil nesne olarak görür; insani varlık olarak değil ‘emek’ ya da ‘el’ olarak görür,”[3] diye betimlediği; dünyanın lanetlilerinin kurtarıcısı proletaryaya dair çok şey söylendi, söyleniyor da; ancak bunlardan en …

...

MASKELİ FAŞİZM: “POPÜLİST AŞIRI SAĞ”[*]

SİBEL ÖZBUDUN “Faşizm boş, endişeli ve çaresiz olduğundan megalomanca vaatlere sıkı sıkıya sarılan insanlarda ortaya çıkar.”[1]   yüzyıl sonlarında Batı ve Doğu Avrupa siyasal sahnesinde boygösteren “tanış” ve “kötü şöhretli” bir görüngü, başlarda “neo-faşizm” olarak adlandırılırken, kısa bir süre sonra, herşeyi yerli yerine yerleştirmeyi (ve bir daha da yerinden oynatmamayı) düstur edinmiş akademik titizlik tarafından yeniden vaftiz edildi: “aşırı sağ”, …

...

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK” MI SAHİDEN?!

SİBEL ÖZBUDUN – TEMEL DEMİRER “Değişimin sırrı, tüm enerjini eskiyle mücadele etmek yerine, yeniyi inşa etmeye odaklamaktır.”[1]   “Boşuna uğraşmayın, atı alan Üsküdar’ı geçti”… Böyle demişti Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan 2017’de Türkiye’nin yeni Başkan(cı)lık sistemini onaylayan referandumun ardından… “Boşuna uğraşmayın,” diye seslendiği, oylamada usulsüzlük, sahtecilik, oy hırsızlığı yapıldığını öne sürerek YSK’yı iddiaları incelemesi için göreve çağıranlardı. YSK bu çağrılar …

...

2019’UN 1 MAYIS’INA KENAR NOTLARI[1]

SİBEL ÖZBUDUN-TEMEL DEMİRER “Tarih yargıç, infazcısı ise proletaryadır.”[2]   2019’un 1 Mayıs’ına gidiyoruz; yol(umuz) hâlâ engebeli ve dolambaçlı. Totaliter bir zorbalığın kollarında krizle sarsılıp savrulan ve kaptan köşkünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu[3] Türk(iye) ekonomisi emekçiler için bir “cehennemi” andırıyor! ‘Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) İktisat Profesörü Daron Acemoğlu’nun “Şu anda ekonominin negatife girmesi engellenemez boyutta. Umarım sistemik krizi görmeyiz. Ama bazı …

...

ELEŞTİRİ, HAYATTIR; YAŞATIR![1]

SİBEL ÖZBUDUN “Çağdaş yaşamda muhalefeti yapacağı çok şey vardır.  Bunların en azı, eleştiri getirmek, soru sormaktır.”[2]   Ortada sistemli, ısrarlı, süreğen bir yanlış var. Coğrafyamızın devrimci-sosyalist örgütlerine, tekil devrimci bireylere, ama aynı zamanda hareketin kendine; ve bu nedenledir ki, kurmayı düşlediğimiz geleceğe zarar veren bir yanlış. Bu yanlış, örgütlerimiz içinde tek başına ya da ittifaklar içinde çoğunluğu sağlayan bir grubun …

...