Anasayfa » Sibel Özbudun

Sibel Özbudun

Sibel Özbudun

AKADEMİA’NIN “METAMORFOZ”U: “BAŞKAN”IN “ÜNİVERSİTELER”İ[1]

SİBEL ÖZBUDUN “Bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar.”[2]   “Değişim” kavramıyla ilintili pek çok terim var. “Değişim” (change) örneğin, bir kendiliğin bir hâlden bir başkasına geçişini betimleyen nötr bir terim. Değişim betimleyicinin meşrebine göre, iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz olabilir, ancak beklentilerde aşırı bir kırılma yaratmaz. Bir başka deyişle değişim, bir kendiliğin içerdiği olasılıklardan birine tahvilidir. Ağacın meyveye …

...

KOLOMBİYA’NIN “BARIŞ”I![1]

SİBEL ÖZBUDUN “Yani yaşıyor olmak, yaşamakla bağdaşmaz bazen.”[2] Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri(FARC)’ın [ve Kolombiya’da gerilla savaşı veren bir başka örgüt olan ELN (Ulusal Kurtuluş Ordusu)nun] tarihi, 1950 ve 60’lı yıllara, ülkenin Liberaller ile Muhafazakârlar arasındaki, yıllar sürecek bir kanlı iç savaşa sahne olduğu La Violencia dönemine dayanır.   Biraz Tarih   Kolombiya, İspanya Krallığı’ndan bağımsızlığına kavuştuğu 1810 yılından beri bitmez …

...

“SİBEL ÖZBUDUN: AKP NEO-FAŞİZMİN ORTASINDA DURUYOR”[*]

Dünyada yükselişe geçen sağ popülist partileri, “neo-faşist sağ partiler” olarak tanımlayan akademisyen Sibel Özbudun, AKP’nin bu akımın tam ortasında yer aldığını söyledi. Avrupa kıtasında yapılan son seçimlerde merkez sol partiler, İngiltere’de 1935’den, Avusturya’da 1945’ten, Almanya’da 1949’dan, İsveç’te 1908’den, Finlandiya’da 1962’den ve Fransa’da 1975’ten bu yana tarihinin en düşük oyunu aldı. Bu verilerin ardından dünya kamuoyunda sağ popülist partilerin yükselişi tartışma konusu …

...

İKİ “YOL” ÖYKÜSÜ[1]

SİBEL ÖZBUDUN   “Bize birkaç deli gerek, şu akıllıların yol açtığı duruma bak!”[2]   Bu buluşmada “yol”dan söz edelim, demişsiniz; hangisi olursa, nasıl olursa, nereye giderse, “yol” konuşalım. Neden olmasın? Ben sizlerle paylaşmak üzere iki “yol” öyküsü seçtim. Dünyanın bir ömre sığacak kökten ve acı verici dönüşümünü duyumsatan ve kesişimi umudu, kardeşliği, barışı, ya da dünyada güzel adlı ne varsa …

...

GÜNDELİK YAŞAMI DÖNÜŞTÜRMEK: EKİM DEVRİMİ DENEYİMLERİ[*]

SİBEL ÖZBUDUN “Düşleyebileceğin her şey gerçektir.”[1]   Ekim devrimi (ve onu önceleyen bütün bir devrimsel süreç), genç Sovyet ülkesinde yalnız siyasal yaşamda, yalnız mülkiyet ilişkilerinde değil, gündelik yaşamda ve onu biçimlendiren kültürde de köklü değişikliklere yol açmıştı. 1913 yılı itibariyle nüfusun sadece yüzde 28’i okur-yazar olan (bu oran 1860’larda yüzde 6 dolaylarındadır) uçsuz bucaksız, gelenekçi, ataerkil köylü toplumu, devrimi izleyen …

...

“KIZIL’I MOR’A BOYAMAK” MI? HAYIR, TEŞEKKÜRLER![*]

SİBEL ÖZBUDUN   Bu yıl ‘25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ gösterilerine iki olay damgasını vurdu. İlki, bir grup sosyalistin üzerinde “Ya Sosyalizm Ya Ölüm” yazılı bir pankartla İstanbul’da gösterilerin yapıldığı alanına girmesi; ikincisi ise, polisin gösterinin sonlandırılması için göstericilere saldırması… İlginçtir, olaylardan ilki, sosyal medyada daha fazla tepki konusu oldu, daha fazla tartışma konusu edildi. Feminist cenahtan yükselen itirazlara …

...

SORU(N)LARIYLA BAŞKALDIRI(LAR)[1]

SİBEL ÖZBUDUN-TEMEL DEMİRER “Düşmanın birçok yüzü vardır, ama tek bir ismi var; kapitalizm.”[2]   Ezilenler, “Yeni Dünya Düzen(sizliğ)i” diye sunulan emperyalist yıkımın (küreselleşmenin) sonuçlarına itirazları gür sesle, sokaklarda ifade etmeye başladılar ki, bunda şaşırtıcı bir şey yok. Görkemli gerçeğiyle yedi iklim dört düveldeki başkaldırılar, “neo-liberalizme karşı”(ymış) biçiminde sunulsa da, bu doğru değil; tüm başkaldırılar sürdürülemez kapitalizmin mülksüzleştirici yıkımına karşı. Ancak …

...

YANITLAR[1]

SİBEL ÖZBUDUN   “Sessizce bir türkü söylüyoruz içimizde bir yaraya bakarak.”[2]   1) Öncelikler sizi tanıyabilir miyiz?   En zor soru… 1956 İstanbul doğumluyum. Aslında hiç önemi olmasa da; ana tarafından Çerkes, baba tarafından Boşnak; yani Osmanlı’nın çöküş sürecinin yollarını kesiştirdiği iki farklı, ama farklı olduklarının “farkında olmayan”, asimile olmuş iki kültürün ürünüyüm. İstanbul’un 60’lı yıllarında geçen oldukça bir çocukluk; …

...

100 YIL DAHA YAŞAYASIN, İNSANCIL![*]

SİBEL ÖZBUDUN “Bu dünyada yediğimiz ekmekler içtiğimiz sular dizlerimizdeki bu güç derimizdeki tad karşı koymak içindir kaçmak için değil.”[1]   30 yıl… Dile kolay, 30 yıl. Matbaadan ilk çıktığı gün doğan bebekler, bugün çoluk-çocuk sahibi… Bu coğrafyada pek az dergiye nasip olmuş bir ömür. Bu ülkede dergi çıkarmak başlı başına bir gözüpekliktir. Maddi sorunlara, siyasi, baskılara, ticari handikaplara, daha da …

...

ÖLEN, NEO-LİBERALİZM DEĞİL, KAPİTALİZMİN KENDİSİ[1]

SİBEL ÖZBUDUN-YASİN DURAK “Değişen bir şey yok hiç Ölüm hariç Aynı gökyüzü aynı keder.”[2]   Yasin Durak: Şu an dünyanın pek çok yerinde; daha doğrusu uzun zamandır Batılı emperyalist entegrasyonun kolonyal hinterlandında yer almış olan ülke ve şehirlerde; sizin tabirinizle “dünyanın balkonunda” yükselmeye başlayan halk hareketleri tartışılıyor. Hong Kong’taki protestolar beşinci ayına girdi, Şili’de halk sokakta, Cezayir’de Buteflika rejiminin temsilcilerini uzaklaştırmak …

...