Sevilay Çelenk

Sevilay Çelenk
Sevilay Çelenk Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim üyesi iken barış imzacısı olması nedeniyle 6 Ocak 2017 tarihinde 679 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildi. Lisans eğitimini aynı üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde 1990 yılında tamamladı. 1994 yılında kurulmuş olan ancak 2001 yılında kendini feshederek Eğitim Sen'e katılan Öğretim Elemanları Sendikası'nda (ÖES) iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin sivil toplum alanında tarihsel ağırlığa sahip kurumlarından biri olan Mülkiyeliler Birliği'nin 2012-2014 yılları arasında genel başkanı oldu. Birliğin uzun tarihindeki ikinci kadın başkandır. Eğitim çalışmaları kapsamında Japonya ve Almanya'da bulundu. Estonya Tallinn Üniversitesi'nde iki yıl süreyle dersler verdi. Televizyon-Temsil-Kültür, Başka Bir İletişim Mümkün, İletişim Çalışmalarında Kırılmalar ve Uzlaşmalar başlıklı telif ve derleme kitapların sahibidir. Türkiye'de Medya Politikaları adlı kitabın yazarlarındandır. Çok sayıda akademik dergi yanında, bilim, sanat ve siyaset dergilerinde makaleleri yayımlandı. Birçok gazetede ve başta Bianet olmak üzere internet haberciliği yapan mecralarda yazılar yazdı.

Ne terbiyesi Ekrem Bey, hangi devlet?

İstanbul depremiyle ilişkili çok önemli bir toplantıya çağrılmaktan dışlanmışsan bu mesele ne Ekrem İmamoğlu’nun kişisel meselesidir, ne de onun “Devlet terbiyesi” anlayışı çerçevesinde kalması mümkündür. Burada kalmasında ısrar etmek, yurttaş aleyhine sahiplenilmiş ve mitleştirilmiş bir devlet kavrayışında ve her tür eleştiriyi hainlik olarak etiketlemeye hazır bir devlet ideolojisinde ısrar etmektir. Levent Gültekin Medyascope’ta yaptığı programda, “Tımarhanede deprem hazırlığı” başlıklı konuşmasında …

...