Ayşe Düzkan

Ayşe Düzkan

sanırım şimdi konuşabiliriz

bugün, ira mensubu bobby sands’in, 1981 yılında, kuzey irlanda’daki yüksek güvenlikli bir cezaevinde, açlık grevinin 66. gününde can vermesinin yıldönümü. boby sands ölümünden önce parlamentoya seçilmişti, ölümü dünyanın her yerinde protestolarla karşılandı, onun ardından dokuz yoldaşı daha açlık grevinde öldü. mücadeleleri, dilden dile aktarılıyor, edebiyata, sinemaya, müziğe, duvar sanatına ilham veriyor. cezaevlerinde siyasi esirlere uygulanan özel güvenlik önlemlerine karşı verdikleri …

...

tufandan sonra ne yapacağız?

siyasette çok önemli olan ama pek üzerinde durulmayan bir kural var; bir politik öneri, öngörülen süre içinde gerçekleşmemişse yanlıştır. bir politik önerinin gerçekleşme ihtimali yoksa, onu önermek yanlıştan da daha kötü bir şeydir. örnek vereyim. “yükselen faşizme karşı her köyde, her mahallede, her işyerinde, her fabrikada direniş komiteleri kurmalıyız.” bu önermeyi bir de, “faşizmi yenmenin tek yolu olan bu komiteleri …

...