Aktüel Yarın

A4 Kağıdının Boyutu Neden Tam Değer Değildir?

Bir A4 kağıt alın ve kenarlarını ölçün. Ölçüm sonucununda bulacağınız sayı 210 x 297 milimetre ebatlarında olacaktır. Peki A4 kağıdının boyutu neden bu uzunluklar 200 veya 300 milimetre gibi basit sayılar da değil de böyle küsurlu?

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından, özellikle A ve B serisi kağıtlar için belirlenen boyutlar, kopyalama yaparken avantajları olan belirli bir geometri göz önünde bulundurularak formüle edilmiştir. A serisi ve B serisi kağıtların özelliği, iki kenarının birbirine oranı ile ilgilidir.

Reklam

Bir sayfa alıp uzun kenarın yarısından ikiye keserseniz, birbirinin aynı iki yeni kağıt parçanız olur. Bu kağıt parçalarının her biri orijinal yaprağın yarısı kadardır ve orijinal sayfa ile aynı oranlardadır. Bu yeteneğe sahip yalnızca bir tür dikdörtgen vardır. Bu dikdörtgenin boyutları da 210 x 297 milimetredir, yani bu dikdörtgen bizim A4 kağıdımızdır.

Bu yarım sayfalar A4 ile aynı oranlara sahip olduğundan, A5 adını alırlar. Bir A5 sayfasını ikiye keserseniz, A5 ve A4 ile aynı oranlarda iki adet A6 kağıdı elde edersiniz. Tüm bu kağıt boyutları A serisi adı verilen bir takımın parçasıdır.

Reklam

Bu oranın avantajları ilk kez 1768’de Alman bilim adamı Georg Lichtenberg tarafından yazıldı. Bu yüzyılın başında Dr. Walter Porstmann, Lichtenberg’in fikrini kullanarak çeşitli kağıt boyutları tasarladı ve 1922’de Almanya’da DIN 476 standardı olarak kabul edildi. Kullanımdaki en yaygın kağıt boyutu A4 olduğu için DIN A4 olarak adlandırıldı. Bu ölçüler de 1975’de uluslararası standart olarak kabul edildi (ISO 216).

Kağıt Boyutlarının Standartları

Kağıt boyutları metrik sistemi temel alır. ISO 216 A serisi kağıt boyutlarını şu şekilde tanımlar:

  • Yüksekliğin tüm formatların genişliğine bölünmesi karekök iki veya 1.4142’dir. (Yükseklik > genişlik olarak kabul edilir)
  • A0 kağıdı 1 bir metrekarelik bir alana sahiptir. (841×1189 mm)
  • A1 kağıdı için A0 iki eşit parçaya bölünür. Tüm daha küçük A serisi kağıtları, kısa tarafına paralel olarak, serideki bir sonraki daha büyük kağıdın iki eşit parçaya kesilmesiyle aynı şekilde tanımlanır.
A(n) = 2 A(n + 1)

Kağıt formatlarının standartlaştırılmış yüksekliği ve genişliği milimetre cinsinden yuvarlatılmış bir sayıdır. Kağıt boyutu için A dışında, aynı yaklaşımla hazırlanmış B ve C standartları da vardır. B0 ve C0 boyutlarının tanımı ile katlanarak B ve C serileri oluşturulmuştur. B daha çok kitap boyutu, C ise zarf boyutu olarak kullanılır.

EB / Aktüelsanat

portal için içerik derleyici
Yazarın bir önceki yazısı
Kapalı
Başa dön tuşu